Klíč

Bílá

Červená

Modrá

Zelená

Žlutá

 

Právě kvete


 

Hledat

Pokročilé vyhledávání


 

Možnosti zobrazení

Zobrazit všechny druhy

 

Trávy

Jedovaté rostliny

Léčivé rostliny

Plevele

Invazní rostliny

Původní druhy

Nepůvodní druhy

Archeofyty

Neofyty


 

5 nej čeledí

01 hvězdnicovité

02 lipnicovité

03 hluchavkovité

04 brukvovité

05 bobovité


 

5 nej druhů

01 česnek medvědí

02 konopí seté

03 brukev řepka olejka

04 sporýš lékařský

05 rozrazil rezekvítek


 

ostatní

archiv titulních fotografií


Odkazy

Neofyty a ruderální flóra

Ruderalvegetation

NeoFlora - Invasive gebietsfremde Pflanzen in Deutschland

Neoflora

 

Zárazy

Project OroWiki

 

Bryologie

Bryo.cz - Fotografie mechorostů

Mechorosty České republiky - klíč

Bryologicko-lichenologická sekce ČBS

The British Bryological Society

 

Digitální knihovny

Digital Library Real Jardin Botanico

 

Internetové herbáře a encyklopedie - české

BOTANY.cz (dříve rostliny.nikde.cz nebo flora.nikde.cz)

BOTANICKÁ FOTOGALERIE

Natura Bohemica

 

BioLib - mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů.

Botanický herbář

Encyklopedie rostlin

Fotogalerie vodních a mokřadních rostlin @ BÚ AV ČR

Neoflora - nepůvodní druhy České republiky

PhotoFlowers

 

HERBA - Atlas plevelů

OBRAZOVÝ ATLAS PLEVELŮ

 

Atlas biotopov Slovenska

 

Internetové herbáře a encyklopedie - Evropa

Den virtuella flora (Švédsko)

la Flore (Francie)

Flora of Northern Ireland (Irsko)

Irish Wildflowers (Irsko)

Atlas of the pteridophytes of Luxembourg (Lucembursko)

Flora von Deutschland - Eine Bilder-Datenbank (Německo)

Atlas roślin naczyniowych Polski (Polsko)

BOTANIK IM BILD (Rakousko)

Floral Images (Velká Británie)

 

Internetové herbáře a encyklopedie - svět

Flora of North America (USA)

Plants of Missouri (USA)

Kansas Wildflowers (USA)

Illinois Wildflowers (USA)

Montana Plant Life (USA)

 

Grasses of Iowa (USA)

Robert W. Freckmann Herbarium - Wildflowers (USA)

 

Invazní rostliny

Global Invasive Species Database (GISD)

Invasive and Exotic Species of North America

National Invasive Species Information Center (NISIC) - USA

Invasive Species in Canada

Invasive species in Minnesota (USA)

Invasive Species of Wisconsin (USA)

 

Časopisy

Zprávy České botanické společnosti

Bryonora

Preslia

Acta Musei Beskidensis

Acta Carpathica Occidentalis

Časopis SZM série A - vědy přírodní

Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci

 

Verhandlungen des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien

Thaiszia – Journal of Botany

Willdenowia – Annals of the Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem

 

Mapování

Lokality rostlin

Databáze herbářových dokladů ve sbírkách České republiky

 

Atlasy katedry botaniky UP

Atlas houbových organismů

Patologické změny rostlinných pletiv

Atlas anatomie cévnatých rostlin

Ohrožení a ochrana vegetace ČR

 

Zdroje

Biogeografie - Multimediální výuková příručka

 

Společnosti

Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti

 

Česká botanická společnost

Severočeská pobočka ČBS

Jihočeská pobočka České botanické společnosti

Východočeská pobočka České botanické společnosti

Royal Horticultural Society

 

Orchideje

Die Orchideen der Rhön

Orchids and Broomrapes from Europe and Asia Minor /C.A. Kreutz/

Orchidey Slovenska

 

Orchideje ČR, SR, PLR - fotografický atlas

Orchideje naší přírody

Orchidea klub Brno

Galerie obrázků orchidejí České republiky

 

Ostatní (blogy, botanické rozcestníky)

eBotanika

 

Univerzity

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UP



Katedra botaniky Přírodovědé fakulty UK

Katedra botaniky MU

Katedra botaniky Biologické fakulty JČU

Katedra biologie Přírodovědecké fakulty UJEP

Katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty OU

Čeká zemědělská univerzita v Praze

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Katedra fyziologie rostlin Přírodovědé fakulty UK

 

Ústavy

Botanický ústav AV ČR

Botanický ústav Třeboň

Sbírka vodních a mokřadních rostlin BÚ AV ČR

Ústav experimentální botaniky AV ČR

 

Botanické zahrady

Botanická zahrada PřF UK v Praze

Pražská botanická zahrada

Botanická zahrada PřF MU v Brně

Botanická zahrada a arboretum MZLU v Brně

Botanická zahrada Liberec

Arboretum v Novém Dvoře u Opavy

Arboretum Bílá Lhota

Arboretum Žampach

Botanická zahrada Teplice

Botanická zahrada Děčín

Botanická zahrada Tábor

 

Royal Botanic Gardens, Kew, U.K.

Denver Botanic Gardens, U.S.A.

 

Státní správa

Ministerstvo životního prostředí ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Správa ochrany přírody ČR

 

Chráněná území

Natura 2000 (ČR)

Chráněná území Zlínského kraje

 

Národní parky

Krkonošský národní park

Národní park Šumava

Národní park České Švýcarsko

Národní park Podyjí

 

Chráněné krajinné oblasti

 

Čechy

CHKO Blaník

CHKO Blanský les

CHKO Broumovsko

CHKO České středohoří

CHKO Český kras

CHKO Český ráj

CHKO Jizerské hory

CHKO Kokořínsko

CHKO Křivoklátsko

CHKO Lužické hory

CHKO Orlické hory

CHKO Slavkovský les

CHKO Šumava

CHKO Železné hory

 

Morava a Slezsko

CHKO Beskydy

CHKO Bílé Karpaty

CHKO Jeseníky

CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Moravský kras

CHKO Pálava

CHKO Žďárské vrchy

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka