Klíč

Bílá

Červená

Modrá

Zelená

Žlutá

 

Právě kvete


 

Hledat

Pokročilé vyhledávání


 

Možnosti zobrazení

Zobrazit všechny druhy

 

Trávy

Jedovaté rostliny

Léčivé rostliny

Plevele

Invazní rostliny

Původní druhy

Nepůvodní druhy

Archeofyty

Neofyty


 

5 nej čeledí

01 hvězdnicovité

02 lipnicovité

03 hluchavkovité

04 brukvovité

05 bobovité


 

5 nej druhů

01 česnek medvědí

02 konopí seté

03 brukev řepka olejka

04 sporýš lékařský

05 rozrazil rezekvítek


 

ostatní

archiv titulních fotografií


Literatura

Seznam doporučené a použité literatury


Slavík B. [ed.] (1988): Květena České socialistické republiky. Sv. 1. Praha: Academia.

Hejný S., Slavík B. [eds] (1990): Květena České republiky. Sv. 2. Praha: Academia.

Hejný S., Slavík B. [eds] (1992): Květena České republiky. Sv. 3. Praha: Academia.

Slavík B. [ed.] (1995): Květena České republiky. Sv. 4. Praha: Academia.

Slavík B. [ed.] (1997): Květena České republiky. Sv. 5. Praha: Academia.

Slavík B. [ed.] (2000): Květena České republiky. Sv. 6. Praha: Academia.

Slavík B. & Štěpánková J. [eds] (2004): Květena České republiky. Sv. 7. Praha: Academia.

Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. [eds] (2010): Květena České republiky. Sv. 8. Praha: Academia.


Alberts A. , Mullen P. (2002): Psychoaktivní rostliny, houby a živočichové. Praha: Svojtka&Co.

Altman H. (2002): Jedovaté rostliny, Jedovatí živočichové. Praha: Knižní klub.

Anonymus (1877): Flora Bohemica. Přehled veškerých rostlin cévnatých v Čechách samorostlých i vůbec pěstovaných. Praha: Klub přírodověděcký.

Blamey M. (2003): Wild flowers of Britain and Northern Europe. London: Cassell.

Böhm Č. (1980): Skalničky našich zahrad. Praha: SZN.

Čelakovský L. (1893): Pokorného názorný přírodopis rostlinstva. Praha: F. Tempský.

Čeřovský J., Feráková, V., Holub, J., Maglocký, Š., Procházka, F. (1999): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. Vol. 5. Vyšší rostliny. Bratislava: Príroda.

Čihař J., Kovanda, M. (1983): Horské rostliny ve fotografii. Praha: SZN.

Čihař J. a kol. (1988): Příroda v ČSSR. Praha: Práce.

Delforge P. (2006): Orchids of Europe, North Africa and the Middle East. London: A. & C. Black.

Deyl M. (1964): Plevele polí a zahrad. Praha: Nakladatelství Československé Akademie Věd.

Dostál J. (1950): Květena ČSR a ilustrovaný klíč k určení všech cévnatých rostlin. Praha: Přírodovědecké nakladatelství.

Dostál J. (1958): Klíč k úplné květeně ČSR. Praha: ČSAV.

Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR. 1. díl. Praha: Academia.

Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR. 2. díl. Praha: Academia.

Harrap S & A. (2005): Orchids of Britain & Ireland. London: A. & C. Black.

Hejný S. a kol. (2000): Rostliny vod a pobřeží. Praha: East West Publishing Company.

Hrdina V., Hrdina R., Jahodář L., Martinec Z. & Měrka V. (2004): Přírodní toxiny a jedy. Praha: Galén.

Hron F. (1974): Kapesní atlas. Rostliny polí a zahrad. Praha: SPN.

Hron F. (1983): Kapesní atlas. Rostliny luk, pastvin, vod a bažin. Praha: SPN.

Hron F. (1987): Kapesní atlas. Rostliny strání, skal, křovin a lesů. Praha: SPN.

Hron F., Kohout V. (1988): Plevele polí a zahrad. Praha: Ministerstvo zemědělství a výživy ČSR.

Chytrý M., Kučera T., Kočí M. /eds/ (2001): Katalog biotopů České republiky. Praha: AOPK ČR.

Janča J., Zentrich J.A. (1994–1998): Herbář léčivých rostlin 1-6. Praha: Eminent.

Jatiová M., Šmiták J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Třebíč: Arca JiMfa.

Jirásek V. (1970): Rostliny známé neznámé. Edice OKO. Sv. 28. Praha: Albatros.

Jirásek V. Starý F. (1986): Atlas léčivých rostlin. Praha: SPN.

Jirásek V. Starý F. (1986): Kapesní atlas léčivých rostlin. Praha: SPN.

Jirásek V., Zadina R., Blažek Z. (1957): Naše jedovaté rostliny. Praha: Nakladatelství Československé Akademie Věd.

Korbelář J., Endris Z. (1981): Naše rostliny v lékařství. Praha: Avicenum.

Kremer B. (2001): Jedovaté rostliny. Praha: NS Svoboda.

Kreutz C.A.J. (1995): Orobanche / The European broomrape species. Limburg: Natuurhistorisch Genootschap.

Kreutz C.A.J. (2002): Feldfuhrer Deutsche Orchideen. Landgraaf: Kreutz C.A.J.

Kučera M. (1971): Tajemství léčivé rostliny. Praha: Mladá fronta.

ed. Kubát K. (2002): Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia.

Levy R. (1995): Wild flowers of Japan. A Field Guide. Tokyo: Kodansha.

Lhotská M., Kropáč Z. (1984): Kapesní atlas semen / plodů a klíčních rostlin. Praha: SPN.

Magley B. (1992): Montana Wildflowers. Helena: Falcon Publishing.

Mikula A. (1979): Plody planých a parkových rostlin. Praha: SPN.

Nauman J. (1946): Skalky a skalničky. Praha: Vesmír.

Opravil Em. (1987): Jak rostliny cestují. Edice OKO. Sv. 72. Praha: Albatros.

Pavelka J. (2001): Příroda Valašska (okres Vsetín). Vsetín: ČSOP ZO 76/06 Orchidea.

Pejml K. (1943): Naše léčivé rostliny. Praha: Jos. R. Vilímek.

Pazourek J. (1978): Poznáváme vnitřní stavbu rostlin. Praha: SPN.

Podubský V., Štědronský E. (1954): Vodní, bažinné a pobřežní rostliny. Praha: SZN.

Polívka F. (1900-1904): Názorná květena zemí koruny české. Sv. I-IV. Olomouc: R. Promberger.

Polívka F. (1931): Rostlinopis pro nižší třídy škol středních. Olomouc: R. Promberger.

Polívka F. (1931): Klíč k určování rostlin, vyskytujících se u nás nejčastěji. 16. vyd. Olomouc: R. Promberger.

Presl J.S. (1846): Wšeobecný rostlinopis. Díl I a II. Praha: Nákladem Českého museum.

Procházka F. a kol. (1983): Chráněné a ohrožené druhy květeny ČSR. Praha: ÚJDPM JF.

Rabšteinek O., Poruba M. (1983): Lesní rostliny ve fotogarfii. Praha: SZN.

Randuška D., Šomšák L., Háberová I. (1983): Barevný atlas rostlin. Bratislava: Obzor.

Slavíková Z. (2002): Morfologie rostlin. Praha: Karolinum.

Šmarda J., Štolfa, V. (1963): Kvety Tatier. Bratislava: Osveta.

Tesař J. (1968): Soudní lékařství. Praha: Avicenum.

Traxl V. (1992): Léčivé rostliny ze zahrady. Praha: Květ.

Valíček P. (2000): Rostlinné omamné drogy. Praha: START.


Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2002). Příroda, Praha, 18:1-166.

Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic. – Preslia 74:. 97–186.

Sedláčková M. (2008): Výskyt křížence Dentaria x paxiana na severovýchodní Moravě. Čas.Slez.Muz.Opava (A), 57:53-62.

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka