Detail

česnek medvědí

Allium ursinum

cesnak medvedí | Bear Garlic

česnekovité / Alliaceae

      česnek (cibule, pažitka) / Allium

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 20–40cm vysoká bylina s podzemní úzce válcovitou cibulí. Listy 2-3, pouze přízemní, elipticky kopinaté, řapíkaté. Stvol přímý, téměř oblý. Květenství polokulovitý okolík s 6-20 květy. Květy malé, korunní lístky bílé, drobné, Suchomázdřitý toulec je bělavý, vejčitě podlouhlý, záhy opadavý, skládá se ze 2-3 listenů. Plod tobolka.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  vytváří typické porosty v lesích, nápadná vůně
  §  polokulovitý okolík s 6-20 bílými květy
  §  listy elipticky kopinaté

Místa výskytu:
Vyskytuje se v lužních a listnatých lesích, kolem potoků, na úpatích svahů. Roste na vlhkých, písčitohlitých až jílovitých půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Česnek medvědí se řadí mezi tzv. jarní efemeroidy - vytrvalé rostliny, které vyrůstají časně na jaře ještě před olistěním stromů. Vykvétají a zaplodí a jejich nadzemní část záhy odumírá a v létě již není patrná. Takto využijí dostatku světla, který je v lesích před olistěním. V době květu vytváří porosty česneku medvědího bujnou vegetaci a návštěvníka lesa upoutá silná typická česneková vůně. Listy česneku po odkvětu rychle vadnou a vytváří se tak prostor pro další rostliny lesa.

Léčivá rostlina.
Česnek medvědí je jednou z nejznámějších rostlin lidového lékařství a má mnoho způsobů využití.

Sbírají se listy, nať i cibule. Jeho účinky jsou však menší než u česneku setého (liší se obsahovými látkami). Jako všechny ostatní druhy rodu Allium obsahuje i čenek medvědí silice se sirnými sloučeninami. Účinné látky působí v mnoha směrech. Droga z česneku se může použít při nachlazení, při onemocnění horních cest dýchacích, má baktericidní účinky. Působí rovněž fungicidně, ničí mykózy a plísně. Snižuje také krevní tlak a působí proti kornatění cév. Používá se jako prostředek ničící střevní baktérie, dále také proti nadýmání, proti střevním parazitům.

Alergen.
Někteří lidé mohou být alergičtí na česnekové silice. Některé alergické reakce mohou být vážné, projevují se po požití česneku otokem hrdla nebo dýchacími potížemi, při kontaktu s pokožkou může dojít k jejímu podráždění a zarudnutí. Užívání česneku může vyvolat i vedlejší účinky – potíže dýchání, tělní zápach či krvácení. Nadměrné užívání česneku může vyvolat průjem a nadýmání, záněty ledvin.

Listy a stonky se mohou konzumovat brzy na jaře, přidávají se do salátů. Mají typickou česnekovou příchuť, jsou však méně aromatické než listy a stonky česneku setého. Česnek medvědí se užívá čerstvý, jeho účinky se sušením ztrácejí. Proto se pro dlouhodobější užívání vyrábí z listů tinktura, kterou přidáváme do vody nebo čaje.

Upozornění: I když není česnek medvědí ohroženou nebo chráněnou rostlinou, je potřeba upozornit na možnost porušení zákonných ustanovení a to především při jeho sběru ve zvláště chráněných územích. Česnek medvědí sbíráme k využití jako léčivky vždy pouze mimo zvláště chráněná území a sběr provádíme šetrně k přírodě.

Šťáva z listů se někdy používá jako hmyzí repelent. V minulosti se šťávy z česneku medvědího využívalo při desinfikaci v domácnostech.

Často je pěstován jako okrasná rostlina v zahradách a parcích.

Rod:
Rod Allium (česnek) má více než 800 druhů, které rostou v mírném pásu severní polokoule.

Záměna:
Jedná se o snadno určitelnou rostlinu. Na našem území se rozlišují dva poddruhy česneku medvědího: č.m. pravý a č.m. ukrajinský, které se od sebe odlišují květní stopkou, která má buď bradavky (č.m. pravý) nebo je hladká (č.m. ukrajinský). Zde však tyto poddruhy nerozlišujeme.

V nekvetoucím stavu je možné zaměnit listy česneku medvědího za listy konvalinky vonné, která je jedovatá! Proto při sběru sbíráme pouze rostliny, které dobře poznáme!

Etymologie:
Allium: latinské jméno pro česnek, které používal již Plinius;
ursinum: latinsky medvědí.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Aglitheis ursina (L.) Raf.
Allium longipetiolatum St.-Lag.
Allium nemorale Salisb.
Allium petiolatum Lam.
Allium ucrainicum (Oksner & Kleopow) Bordz.
Allium ursinoides G.Don ex Sweet
Allium ursinum subsp. ucrainicum Oksner & Kleopow
Allium ursinum var. ucrainicum (Oksner & Kleopow) Soó
Allium ursinum subsp. ucrainicum Kleop. & Oxner
Allium vincetoxicum Pall. ex Ledeb.
Cepa ursina (L.) Bernh.
Geboscon ursinum (L.) Raf.
Moly latifolium (Gilib.) Gray
Ophioscorodon ursinum (L.) Wallr.

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvech svazů Alnion incanae, Tilio-Acerion, Fagion.

Biotopy:
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy (v jarním aspektu)

Ochrana:
Není ohroženým ani chráněným druhem. Na našem území se rozlišuje výskyt dvou poddruhů: česnek mědvědí pravý se vyskytuje roztroušeně ve východních Čechách a na Moravě, chybí v západních a jižních Čechách, česnek medvědí ukrajinský se vyskytuje povětšinou na Moravě, v Čechách jen najdeme pouze vzácně ve východní části.

Celkové rozšíření:
Česnek medvědí roste v celé Evropě s výjimkou Islandu a většiny Skandinávského poloostrova, dále roste na Kavkaze.

Index:
Allium ursinum L. -- Sp. Pl. 1: 300. 1753.

vytrvalá; bylina; evropský; geofyt; 0,20-0,40 m; 1,2-2,2 cm; nížiny-hory; Alnion incanae, Tilio-Acerion, Fagion

Původní druh květeny České republiky. (Native).

Léčivá.

léčivá rostlina

 

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: listnatý les

Půda: hlinitá, vlhká

Světelné podmínky: stinné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 11.5.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka